Quickview leidinginspectie

Rioolinspectie

A&B Rioolinspectie is gespecialiseerd in het uitvoeren van een statische rioolleidinginspectie vanuit de put. De dienst die geleverd wordt, bestaat uit het uitvoeren van een voorschouw van het rioolstelsel. Hierbij worden vervuiling en lokale toestandsaspecten geconstateerd. De inspectie vindt plaats tijdens de gebruiksfase van de riolering.   

Product

Wanneer de inspectie heeft plaatsgevonden, wordt u op de hoogte gebracht van de toestandsaspecten  van de geïnspecteerde leidingen, ondersteund door de gemaakte beelden. De rapportages kunnen worden aangeleverd in het door u gewenste formaat (RibX, dwg, xls). Op basis van deze gegevens kunt u beoordelen of én op welke plekken er vervolgstappen nodig zijn. 

Maatwerk

Maatwerk en kwaliteit staan bij A&B Rioolinspectie hoog in het vaandel. De inspecteurs werken conform de NEN-EN 13508-2 en NEN 3399. A&B Rioolinspectie werkt graag samen en in afstemming met de klant. 

Alle voordelen op een rij


Effectief & efficiënt.  

A&B Rioolinspectie is een organisatie met korte lijnen, die snel en flexibel werkt. Met de klant wordt afgestemd welk gebied geïnspecteerd wordt. Wat verder uniek is aan de diensten van A&B Rioolinspectie, is dat de classificatie ter plaatste gedaan wordt, zodat lokale constateringen specifiek extra aandacht krijgen. De inspectiegegevens zullen op korte termijn met de klant gedeeld worden. Doordat A&B Rioolinspectie geen gebruik maakt van zwaar materieel is er geen hinder voor de omgeving.  

Kosten besparen.  

Waar gemeenten er eerder voor kozen om het gehele rioolstelsel periodiek te reinigen, is het met de diensten van A&B rioolinspectie mogelijk om alleen het vervuilde riool te reinigen of verder te onderzoeken op plekken waar het nodig is. Dit risicogestuurd rioolbeheer heeft voor onze klanten een besparing van zeker 40% in kosten opgeleverd. Bezoek voor meer informatie over besparing onze feiten en cijfers pagina


Duurzaam. 

De inspecteurs van A&B Rioolinspectie lopen door het inspectiegebied. Hierdoor wordt er dus geen gebruik gemaakt van milieubelastende machines en apparaten. Daarnaast geven de resultaten van de inspecties aan, óf en welke gedeeltes van riolen gereinigd moeten worden. Uit alle inspecties is gebleken dat slechts 9% van het rioolstelsel een reiniging nodig heeft. Door selectieve reiniging wordt de levensduur van het rioolstelsel aanmerkelijk langer. Door de flinke besparing op reiniging, is er een aanzienlijke vermindering in de CO2 uitstoot. Bekijk voor de exacte besparing onze feiten en cijfers pagina

Een partij met jarenlange ervaring. 

In de afgelopen 5 jaar heeft A&B Rioolinspectie meer dan 1000 km aan riool geïnspecteerd, voor tientallen verschillende opdrachtgevers. Door de ervaring en expertise is A&B Rioolinspectie uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie op het gebied van rioolinspectie.